Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu i dostosowywać go do potrzeb użytkowników używamy plików cookies. Czytaj więcej

System Certyfikacji Zawodowych Certup – promocja idei uczenia się przez całe życie

Dla słuchacza

Sprawdź naszą ofertę kursów zawodowych i zdobądź certyfikat zapewniający sukces

Dla placówki

Przystąp do profesjonalnego systemu kształcenia i certyfikacji w obszarze lifelong learning

Pomoc

Najczęściej zadawane pytania

AKREDYTACJA

Czym jest System Certyfikacji Zawodowych Certup?

System Certyfikacji Zawodowych Certup to opracowany przez WSiP kompleksowy zbiór metod, procedur, narzędzi i materiałów służących do zdobywania i podnoszenia kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ich walidowania i certyfikowania.

Jak jest realizowany System Certyfikacji Zawodowych Certup?

System Certyfikacji Zawodowych Certup realizowany jest przez sieć akredytowanych placówek szkoleniowych i placówek egzaminacyjnych, w których działają akredytowani wykładowcy i egzaminatorzy.

Jak uzyskać akredytację?

Aby uzyskać akredytację, należy wysłać zgłoszenie, wypełniając formularz dostępny w zakładce Akredytacja. Na wskazany w zgłoszeniu adres zostaną dostarczone procedura i umowa akredytacyjna. Po zapoznaniu się z wymogami dla placówek, wykładowców i egzaminatorów ubiegających się o akredytację należy przesłać wymagane dokumenty wraz z podpisaną umową na adres Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Jeśli kandydat spełnia wymagania określone w dokumentacji, umowa zostaje zawarta. Umowa akredytacyjna jest ważna po uiszczeniu opłaty akredytacyjnej.

Czy ta sama instytucja może starać się o akredytację zarówno jako placówka szkoleniowa, jak i egzaminacyjna?

Tak, po spełnieniu odpowiednich warunków ta sama instytucja może uzyskać akredytację placówki szkoleniowej oraz placówki egzaminacyjnej. Będzie jednak musiała podpisać oddzielne umowy na każdą z akredytacji.

Czy ta sama osoba może zostać akredytowanym wykładowcą i egzaminatorem?

Tak, po spełnieniu odpowiednich warunków ta sama osoba może uzyskać akredytację wykładowcy oraz egzaminatora. Będzie jednak musiała podpisać oddzielne umowy na każdą z akredytacji.

Kto może zostać akredytowanym wykładowcą Certup?

Wykładowca Certup powinien spełniać warunki polskiego prawa przewidziane dla osoby na stanowisku nauczyciela, w szczególności wymagania kwalifikacyjne dla osoby zajmującej stanowisko nauczyciela ujęte w art. 9 ust. 1 Karty Nauczyciela, i mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zawodu będącego przedmiotem kursu zawodowego lub kursu języka obcego zawodowego.

Jeżeli przedmiot kursu nie pokrywa się z żadnym zawodem ujętym w Rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, warunek ujęty powyżej odnosi się do zawodu ujętego w tym rozporządzeniu, najbardziej odpowiadającego zawodowi będącemu przedmiotem kursu.

Dodatkowe wymogi dla wykładowcy określono w dokumentacji akredytacyjnej.

Kto może zostać akredytowanym egzaminatorem Certup?

Egzaminator Certup powinien być wpisany do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną, o której mowa w art. 9c ust. 3 Ustawy o systemie oświaty.

Jeżeli przedmiot egzaminu zawodowego nie pokrywa się z żadnym zawodem ujętym w Rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, warunek ujęty powyżej odnosi się do zawodu ujętego w tym rozporządzeniu, najbardziej odpowiadającego zawodowi będącemu przedmiotem egzaminu zawodowego.

Dodatkowe wymogi dla wykładowcy określono w dokumentacji akredytacyjnej.

Na jaki czas przyznawana jest akredytacja placówce szkoleniowej / placówce egzaminacyjnej?

Akredytacja przyznawana jest na dwa lata od daty podpisania umowy.

Na jaki czas przyznawana jest akredytacja wykładowcy / egzaminatorowi?

Akredytacja przyznawana jest na dwa lata od daty podpisania umowy.

Jakie instytucje mogą się ubiegać o akredytację placówki szkoleniowej?

O akredytację placówki szkoleniowej mogą się ubiegać:

KURSY I EGZAMINY

Co daje certyfikat Certup?

Czy będę egzaminować te same osoby, które uczyłem na kursie?

System Certyfikacji Zawodowych Certup gwarantuje rozdzielność funkcji szkoleniowych i egzaminacyjnych. Oznacza to, że egzaminator, który na podstawie osobnej umowy akredytacyjnej jest akredytowanym wykładowcą w zakresie tego samego kursu, nie może wykonywać funkcji egzaminatora w trakcie egzaminu, do którego przystępuje co najmniej jeden ze słuchaczy prowadzonych przez niego zajęć.

Co otrzymują akredytowana placówka szkoleniowa i akredytowany wykładowca?

Co otrzymują akredytowana placówka egzaminacyjna i akredytowany egzaminator?

Jakie są zalety systemu Certup dla słuchacza kursu?

Jak ubiegać się o fundusze unijne na sfinansowanie kształcenia zawodowego?

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania dostępne są w zakładce Fundusze unijne.

Zachęcamy również do obejrzenia cyklu naszych konferencji, w których poruszamy tematy wykorzystania funduszy europejskich na kształcenie zawodowe. Konferencje prowadzone są przez ekspertów w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.

POMOCNE LINKI

SERWIS CERTUP.PL – pomoc techniczna

Serwis się źle wyświetla / nie działa. Co robić?

Poniżej znajdziesz warunki techniczne niezbędne do korzystania z serwisu.

Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, a nadal występuje błąd, napisz do nas: kontakt@certup.pl.

 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Zapisz się na newsletter